Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w celu pozyskania środków na odnowę miejsca śmierci harcerzy radzyńskich złożył wniosek do Fundacji ORLEN zatytułowany „Harcerzom radzyńskim cześć i chwała”. W połowie lipca 2020 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe prowadzone przez ekipę remontową Gminy Radzyń Podlaski. Rozmontowano płotek i opaskę wokół kamienia. Potem do pracy przystąpili pracownicy firmy Termo Dom, którzy ułożyli wokół kamienia  opaskę z granitu oraz ułożyli kostkę. Strażacy z OSP w Paszkach Dużych oczyścili kamień z zielonego nalotu. Został pomalowany krzyż, zamontowany płotek. Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych podjął się odnowienia napisu na kamieniu.

logo

Informuję, że zostały ogłoszone konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021.  Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 8 października 2020 r. do 19 października 2020 r.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

senioriada

Na przekór deszczowej niedzieli i koronawirusowi, ale z zachowaniem środków ostrożności 27września  Koło Gospodyń Wiejskich w Zbulitowie Dużym zaprosiło nas na II Senioradę - ZŁOTA  JESIEŃ  w Zbulitowie, Przybył pan Wójt Wiesław Mazurek, pani Anna Grochoła zastępca Wójta oraz przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Palica. Pani Krystyna Lemańska świetnie spisała się w roli konferansjera, akordeonistki, śpiewaczki, a przede wszystkim organizatorki, a KGW stanęło na wysokości zadania i przygotowało wspaniałe smakołyki. Dziękujemy za niezwykle miłe przyjęcie.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) zwołuję na dzień  30 września  2020  r.  na godz.14oo – XXV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.
Proponowany porządek obrad:

logo

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii o programie pomocowym realizowanym w roku 2020 i 2021 dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii.

logo

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
W dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
- Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
- Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
- N i e w o l n o d o t y k a ć s z c z e p i o n k i !

ARiMR logo

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych COVID-19" 

treść ogłoszenia

 

plakat

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim
Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych
Fundacja ORLEN
zapraszają na Czuwanie Modlitewno – Patriotyczne w miejscu egzekucji harcerzy radzyńskich w lesie Paszki koło wsi Sitno

szczegóły na plakacie

Narodowe czytanie

7 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, która ma na celu zachęcanie do czytania polskiej literatury. Została ona zapoczątkowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. W tym roku czytanym przez Polaków arcydziełem literatury polskiej była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.