logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  23  września 2021 r.  na godz. 8:30 – XXXVII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że do dnia 30 września br. trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań.
Od dzisiaj do piątku w godz. 8:00 – 15:00 działa punkt spisowy na dużej sali konferencyjnej UG gdzie pracownicy Urzędu Statystycznego dokonują spisu.
Bardzo proszę Mieszkańców którzy się nie spisali o udział w spisie.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

logo

DANE DO WPŁAT DAROWIZN NA DOŻYNKI 2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim
Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
NIP:5381858098
NR KONTA: 61 8046 0002 2001 0000 0145 0001

logo

Osoby, które nie zostały dotychczas spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021  w dniach 6 września 2021 r.  – 10 września 2021 r.  (godz. 8.00 – 15.00) mogą wziąć udział w spisie w siedzibie Urzędu Gminy  Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 (sala konferencyjna – parter). Spis będzie prowadzony przez pracowników Urzędu Statystycznego w Radzyniu Podlaskim.
Respondenci powinni zabrać ze sobą numery pesel wszystkich domowników podlegających spisowi.

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Jak zgłosić się na badanie