W dniu 29 sierpnia 2023r. w Urzędzie  Gminy Radzyń Podlaski nauczyciele szkół z  Białej, Białki, Branicy Radzyńskiej, Paszk Dużych oraz Zabiela, odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyli ślubowanie. Uroczystego wręczenia aktów dokonał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.Akty nadania stopnia awansu zawodowego to wyraz uznania dla zaangażowania oraz pasji, jakie nauczyciele wnoszą w proces edukacji młodego pokolenia. Podczas ślubowania nauczyciele zobowiązują się do kontynuowania swojej pracy na rzecz kształcenia oraz rozwoju uczniów i przedszkolaków.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  6 września 2023  r.   na godz. 13:00 – LXIV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   ( parter)
Proponowany porządek obrad:

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej w dniu 29.08.2023 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców z miejscowości Białka, Bedlno Radzyńskie, Ustrzesz, Siedlanów i Stasinów.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Przepraszamy za utrudnienia.

W przedostatnią niedzielę wakacji 27 sierpnia, spotkamy się na lotnisku w podlubelskim Radawcu na Dożynkach Wojewódzkich. Do wspólnego świętowania zapraszają Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Starosta Lubelski Zdzisław Antoń. Podczas tegorocznego święta plonów zostaną rozstrzygnięte konkursy na wieńce dożynkowe, odbędzie się uroczysty korowód i tradycyjne obrzędy dożynkowe, a wieczorem szereg występów artystycznych.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej w dniu 23.08.2023 r. (środa) w godz. 6.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców z miejscowości Brzostówiec, Płudy i Radowiec. Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Radzyń Podlaski dla gleb:
•    kategorii I – dla następujących gatunków roślin  uprawnych: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
•    kategorii II – dla następujących gatunków roślin uprawnych: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza wszystkie dzieci na wycieczkę do Majaland w Warszawie. Odbędzie się ona w dniu 30.08.2023 r. (środa) wyjazd spod Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim o godzinie 8.00. Koszt wycieczki 140 zł i zawiera przejazd, ubezpieczenie, posiłek oraz bilety wstępu. Czekamy na zapisy wraz z opłata i zgodą na wyjazd do 28.08.23 r. wszelkie informacje pod numerem telefonu 501120729.
 ZAPRASZAMY !!!

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.