Wójt Gminy Wiesław Mazurek, Rada Gminy Radzyń Podlaski, Sołtysi zapraszają wszystkie Panie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie się 5 marca (niedziela) 2023 r. o godz. 15.30 w  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zabielu.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Radzyń Podlaski wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć  zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji do dnia 31 marca 2023r.

Ruszyła nowa odsłona Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz obszarów wiejskich – „Kobieta Przedsiębiorcza”. Będzie to kontynuacja cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który organizowany był przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

12 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzyń Podlaski o puchar Wójta Gminy Wiesława Mazurka. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Celem turnieju jest popularyzacja Halowej Piłki Nożnej wśród strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenie Gminy.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Turniej odbędzie się w dniu 12.02.2023 (niedziela) o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej przy     Szkole Podstawowej w Żabikowie.

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza wszystkie dzieci na Walentynkowe warsztaty plastyczne, które odbędą się 11 lutego 2023 r. od godziny 12.00 w sali GOKiS w Białej. W programie wiele atrakcji, warsztaty plastyczne podczas których wykorzystamy atrakcyjne metody pracy oraz muzyka w rytmie cza-cza-cza.

Do zobaczenia !