Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, że w dniu 5 maja 2023 r. (piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białce będzie nieczynny.

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski

Rodacy!
W tym roku świętujemy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wyjątkowego dzieła
w dziejach polskiego parlamentaryzmu i myśli polityczno-prawnej. Zrodzona w chwili śmiertelnego zagrożenia dla bytu państwowego ze strony ościennych mocarstw, miała na celu zreformować ustrój społeczno-polityczny, aby wzmocnić Rzeczpospolitą.

28 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 na placu świetlicy wiejskiej w Białej odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, który powstał  z projektu „ Pod biało – czerwoną” z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Został odśpiewany Hymn Narodowy z okazji nadchodzącego Święta Flagi, który przypada na 2 maja. W uroczystości wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białej oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Bielanki”.

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Starosty Radzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Borki i gminy Radzyń Podlaski.

W dniu 25 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały wręczone umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparciem finansowym zostanie objętych 49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego. Wysokość pomocy w ramach tego naboru to 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki gminne.
Gmina Radzyń Podlaski otrzymała pomoc w wysokości 5000000 na realizację projektu pn.  „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Białka oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Centrum Kultury i Rekreacji w m. Branica Radzyńska, gmina. Radzyń Podlaski"

Robisz plany na majówkę? Nie zapomnij uwzględnić w nich „Rajdu Rowerowego z Biało-Czerwoną, po drogach i dróżkach Gminy Radzyń Podlaski”. To spotkanie będzie patriotyczne i sportowe, biało-czerwone i radosne, z chorągiewką o narodowych barwach i rowerem przy boku. Zapraszamy we wtorek 2 maja 2023 r. Start o godzinie 15.30 sprzed budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej, meta- również w tym samym miejscu, gdzie odbędzie się podsumowanie z niespodzianką dla strudzonych uczestników wycieczki.
Informacje i zapisy uczestników pod nr. tel. 501120729 (30.04.2023 r.)
Wydarzenie organizują: Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim.

Dnia 21.04.2023 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu obyło się niezwykle ciekawe spotkanie warsztatowo-edukacyjne. Przybyli goście duzi i mali- nowi adepci sztuki pszczelarskiej przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne, które otworzyło przed nimi zagadnienia z tej ciekawej dziedziny jakim jest pszczelarstwo. Przewodził temu zapalony pszczelarz i miłośnik małych owadów-- Sławomir Koczkodaj. Uczestnicy zapoznali się z historią pszczelarstwa, jego znaczeniem gospodarczym, życiem i biologią rodziny pszczelej oraz harmonogramem prac pasiecznych.