logo

Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego, powodzi lub opadów gradu mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski w sprawie oszacowania tych szkód w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2020 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie. Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków. Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 1 lub do wydrukowania w poniższych załącznikach. Więcej informacji pod nr telefonu 834131810 Formularze oświadczeń w załącznikach:

80 rocznica sitno

W piątek 3 lipca br. w lesie przy miejscowości Sitno odbyły się coroczne obchody upamiętniające 80-tą rocznicę egzekucji harcerzy radzyńskich przez okupanta hitlerowskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Radzyń Podlaski na czele z Wójtem Wiesławem Mazurkiem oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W obchodach wziął udział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.
Głównym elementem obchodów była msza święta polowa przy pomniku pomordowanych w lesie koło wsi Sitno. Nabożeństwo sprawował ks. Michał Gosk. W obchodach wzięły również udział liczne grupy harcerzy, wójtowie gmin Borki i Wohyń, kadra pedagogiczna z terenu Gminy Radzyń Podlaski oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

plakat

Zapraszamy na własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka a także bomby budujące. Zajęcia będą polegały na wykonaniu kostek glicerynowego mydła o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach. Tak własnoręcznie przygotowane mydełka, zostaną następnie zapakowane w wybrane opakowania i każdy z uczestników zabierze swoje mydlane dzieła do domu.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza w dniu 06.07.2020 (poniedziałek) o godz. 16 na warsztaty mydlarskie, które odbędą się na świetlicy w Branicy Radzyńskiej - Kolonii.

plakat

Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek serdecznie zaprasza na obchody upamiętniające 80 rocznicę egzekucji harcerzy radzyńskich przez okupanta hitlerowskiego w lesie koło wsi Sitno.
Szczegóły na plakacie.

logo

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:
1.Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
2.Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
3.Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

konkurs plastyczny

We wtorek 23.06.2020r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy podsumowany został  Gminny Konkurs Plastyczny „Nasza Gmina Radzyń Podlaski” ogłoszony w lutym 2020r., ale z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego nie mógł być rozstrzygnięty w planowanym terminie, czyli w marcu 2020r. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Radzyń Podlaski pan Wiesław Mazurek, który objął konkurs swoim patronatem oraz ufundował nagrody. Przybyła też pani Barbara Palica -  przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski. Na podsumowanie zostali zaproszeni młodzi artyści wraz ze swoimi opiekunami. Nagrodzono 18 uczniów z 6 szkół. Prace można było podziwiać na przygotowanej przez GOKiS wystawie. Dziękujemy wszystkim, w tym również rodzicom za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych propozycjach GOKiS, nie tylko konkursowych.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  25 czerwca 2020    roku na godz.14:oo – XXII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

plakat

Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka, to piękna ozdoba każdej łazienki lub też oryginalny pomysł na prezent. Zajęcia będą polegały na wykonaniu kostek glicerynowego mydła o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach. Tak własnoręcznie przygotowane mydełka, zostaną następnie zapakowane w wybrane opakowania i każdy z uczestników zabierze swoje mydlane dzieła do domu.