Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza na wycieczkę do Hołowna – Kraina Rumianku. Szczegóły na plakacie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza na Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Garncarskie i Cukiernicze  oraz Smaczne Parowańce. Szczegóły na plakatach

Drodzy Mieszkańcy
W związku z okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego apelu.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 poz. 609  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień 12 lipca 2024 roku na godz. 13:15  – IV  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowią podstawę prawną do procesu szacowania tegorocznych szkód suszowych na potrzeby udzielania pomocy dla producentów rolnych.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Biała, KGW Bielanki, Koło Regionalne w Białej serdecznie zapraszają na Gminne Święto Kosy.
szczegóły na plakacie

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 142 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

W niedzielne popołudnie 23 czerwca 2024 r. w Zabielu odbyło się XII Spotkanie z folklorem, Wiosna w Opłotkach. Zaproszonych gości, zespoły oraz wszystkich uczestników przywitał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Daniel Grochowski.