Czas przygotować się na Niedzielę Palmową. Serdecznie zapraszamy na warsztaty wicia palm.

Ćwiczenie DRAGON 24 jest największym narodowym ćwiczeniem taktycznym z wojskami realizowanym od czasu wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i zakończenia zimnej wojny przeprowadzonym z udziałem wojsk sojuszu i realizowanym pod kierownictwem polskiego dowódcy. Ćwiczenie na obecnym etapie potwierdza zdolności żołnierzy SZ RP oraz wojsk Sojuszu do współdziałania i obrony wszystkich jego państw w ramach obrony kolektywnej szczególnie tych, które usytuowane są na wschodniej flance Sojuszu.

Zapraszam przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski na spotkanie, które będzie dotyczyło strategicznej części GPR, tj. wizji rozwoju obszaru rewitalizacji, celów oraz przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji w ramach GPR. Spotkanie odbędzie  się  w dniu 20.03.2024 r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy- parter.

Wójt Gminy
                                                                                                                                              (-) Wiesław Mazurek

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze spotkanie naszego koła aktorskiego odbędzie się 9 marca 2024 o godz. 11.00 w sali GOKiS w Białej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i zapisanych, będziemy ustalać ważne i istotne sprawy. Tego dnia też poznamy scenariusz i rozdzielimy role. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, ale będzie brał udział w przewidywanym przedstawieniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 663720089. Do zobaczenia ⭐

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był dziś niewątpliwie wyrazem hołdu za postawę męstwa, odwagi, miłości do ojczyzny. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, zastępca wójta Anna Grochoła, przewodnicząca rady gminy Barbara Palica, skarbnik gminy Zenon Matejek oraz radni, dyrektor szkoły wraz z uczniami, poczty sztandarowe gminy i szkoły skupiły się dziś w Białej jako wyraz postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Wspólnie dziękowali za krew przelaną w obronie Ojczyzny oraz oddali hołd w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięć i szacunek dla historycznych przodków są bowiem fundamentem wspólnoty narodowej.