Dane historyczne: Jaski –   nazwa wsi pochodzi od nazwiska Jasowskiego, będącego w XVI w. właścicielem Zbylutowa (Zbulitowa). Była to mała wieś należąca w XIX w. wraz z Głównem do dóbr Białka Szlubowskich; położona pod lasem, jednodrożnica z obustronną zabudową bez starszego budownictwa. Słownik Geograficzny wymienia tu folwark o rozległości 601 mórg i 6 budynkach drewnianych. Obecnie brak wszelkich śladów. W lesie znajdowała się stara drewniana gajówka obsługująca rewir lasów zwany "Gaj". Gajówka zapewne z początku XX w., rozebrana w latach 1970-tych.