Dane historyczne: Główne –  według ksiąg hipotecznych zwane też KOSTUNIN – była wsią z folwarkiem, należącym do dóbr Białka, które w 1877 r. zostały wyłączone w ogólnych dóbr radzyńskich dla Stanisława Korwin Szlubowskiego.
W 1928 r. po bezpotomnej śmierci jego syna Henryka Korwin Szlubowskiego własność uregulowano na szereg osób z rodziny. W tym Bronisława czworga imion z ks. Woronieckich Doria-Dernałowiczowa – żona Waldemara posiadała Białkę, Kostunik (Główne) i Białeczkę, które podległy reformie rolnej w 1946 r. W 1882 r. Słownik Geograficzny wymienił tu folwark i 12 domostw. Był to folwark gospodarczy, po którym teren wygrodzony szpalerem lip użytkuje szkoła podstawowa (budynek nowszy). Na skrzyżowaniu dróg w zachodnim krańcu wsi znajduje się kapliczka słupowa, a na krańcu wschodnim, od strony wsi Jaski – stary krzyż drewniany