Paweł Niebrzegowski - Prezes OSP Bedlno,
Krzysztof Frączek - Prezes OSP Brzostówiec,
Jerzy Jakubowski - Prezes OSP Branica Radzyńska Kolonia,
Jacek Domański - Prezes OSP Paszki Duże,
Mirosław Zabielski - Prezes OSP Paszki Małe,
Jerzy Bednarczyk - Prezes OSP Płudy,
Antoni Ciok - Prezes OSP Siedlanów,
Dariusz Wiater - Prezes OSP Ustrzesz,
Sebastian Frączek - Prezes OSP Żabików