W dniu 13.04.2022r. podpisano  umowę z wykonawcą na Modernizację Pałacu w miejscowości  Żabików (Budynek Szkoły Podstawowej) dofinansowanego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład, zakres rzeczowy robót: remont elewacji wraz  z wymianą stolarki zewnętrznej, przebudową schodów wejściowych do szatni oraz budową zbiorników podziemnych na wody deszczowe.

Koszt całkowity zadania 1 100 000,00 zł, Dofinansowanie w kwocie 990 000, 00 zł