Gmina  Radzyń Podlaski realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: „Zdalna szkoła+” .

W ramach rządowego projektu Gmina Radzyń Podlaski pozyskała grant w wysokości 94 800,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów, dzięki temu wsparciu zostaną zakupione laptopy z oprogramowaniem dla uczniów wykluczonych cyfrowo. Projekt realizowany przez Gminę  Radzyń Podlaski „Zdalna szkoła +” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z pandemią COVID- 19 i ma wspierać zdalną naukę uczniów.