BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.
Działanie: 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00443-6921-UM0300478/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Radowiec, Gmina Radzyń Podlaski poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji operacji:
Koszty inwestycyjne całkowite 1 346 850,00 zł
Koszty ogólne 55 000,00 zł
Koszt realizacji inwestycji 1 401 850,00 zł
Koszty kwalifikowane 990 290,25 zł
Wnioskowana kwota pomocy 742 717,68 zł.

kanalizacja Radowiec

kanalizacja Radowiec

kanalizacja Radowiec

kanalizacja Radowiec

kanalizacja Radowiec

kanalizacja Radowiec

kanalizacja Radowiec