W związku z koniecznością naprawy hydrantu przy Szkole Podstawowej w Paszkach Dużych informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.30-14.
Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 34 ust. 6 pkt. 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) oraz w związku z treścią Porozumienia Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego o współpracy w zakresie realizacji instrumentu

W dniu 14.11.2023r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Radzyń Podlaski w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101 923L Radzyń Podlaski- Płudy od km 0+000 do km 3+967” . Wysokość dofinansowania wynosi 1 759 049, 89 zł co stanowi 60 % kosztu kwalifikowalnego zadania. Dokładana wartość zadania będzie znana po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22  listopada   2023  r.   na godz. 13:00 – LXVI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  ( parter)
Proponowany porządek obrad:

Z tej okazji Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają do udziału w Konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Prace należy składać do 13 grudnia w Urzędzie Gminy, pokój nr 9. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 664 766 327. Regulamin na stronie internetowej www.radzynpodlaski.pl .

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza 16 listopada na godz. 18.30 do szkoły podstawowej w Białej na zajęcia  astronomiczne. Uczestnicy poznają techniki i metody wykorzystywane w dawnych oraz współczesnych obserwacjach astronomicznych. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu fizyki i matematyki, ale także udoskonalą umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz dyscypliny - niezbędne w pracy naukowej.

18 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w szkole podstawowej w Białce odbędzie się niezwykły bal ostatkowy. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy. Będzie to doskonała okazja do spotkań ze znajomymi, a wiemy, że dzieci przeżywają Andrzejki szczególnie mocno, bo przecież uwielbiają takie „czarodziejskie” klimaty, więc na pewno pojawią się wróżby, magiczne tańce i przepowiednie.

Zapraszamy dzieci i uczniów ze szkół Gminy Radzyń Podlaski do udziału w Gminnym Konkursie Piosenki Ludowej "Na swojską nutę".
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 listopada.
Konkurs odbędzie się 22 listopada w Świetlicy w Białej.
Szczegółowe informacje w regulaminie bądź pod numerami
tel. p. H. Gołoś 505 005 218, A. Nurzyńska 664 766 327.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje o możliwości darmowego odbioru odpadów rolniczych.
W związku z powyższym, rolnicy zainteresowani przedmiotowym tematem mogą złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:  folia rolnicza, folie po sianokiszonce, worki po nawozach, folie tunelowe oraz opakowania typu Big Bag.