Na wypadek gdyby dopadła Was nuda mamy dla Was propozycje. Trzy razy w tygodniu we wtorek, środę i czwartek od godziny 16:00 zapraszamy na cykliczne zajęcia:
- wtorek: świetlica GOKiS w Białej
- środa: sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Białce
- czwartek: boisko GLKS Unia w Żabikowie
Lubisz zajęcia muzyczne, logiczne,  sportowe, kucharskie, chemiczne?  Przygoda i świetna zabawa czekają na Was podczas aktywnych wakacji w gminie Radzyń Podlaski.  Przyłączycie się? Szczegóły na plakacie.
Będziemy na Was czekać

Wójt Gminy Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na Koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły.
Koncert odbędzie się w dniu 2 lipca 2023 r. o godzinie 17.00 w ogrodach Pałacu w Żabikowie.
Serdecznie zapraszamy

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski

W  dniu 25 czerwca na obiektach sportowych GLKS UNIA w Żabikowie odbyła  się XII Bialskopodlaska Gala Piłkarska w ramach obchodów 100-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Organizatorem wydarzenia był Lubelski Związek Piłki Nożnej Oddział w Białej Podlaskiej oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski.

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.


W dniu 18 czerwca na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.  Udział w zawodach wzięły jednostki OSP z terenu Gminy Radzyń Podlaski. I miejsce zajęła OSP Płudy, II miejsce OSP Żabików , III miejsce OSP Brzostówiec. Puchary, dyplomy oraz nagrody ufundował Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  21 czerwca 2023    roku na godz. 8:00   – LX ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  28  czerwca 2023 roku na godz. 13:00 – LX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  
Proponowany porządek obrad:

Drodzy Mieszkańcy,
W związku z okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego apelu.