Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na Koncert Kolęd Młodzieżowej Orkiestry Dętej   pod batutą Tomasza Nurzyńskiego w dniu 6 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.

Serdecznie zapraszamy

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?
Świat Recyklingu –  zagraj  z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość. Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć. Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele w 2023 roku. Konkurs dedykujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

16 grudnia 2022 roku o godzinie  9:00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II odbył się X Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” pod patronatem  Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania śpiewem kolędowym, promocję młodych wykonawców, kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji kolędowania, integrowanie dzieci z terenu naszej gminy oraz kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa między dziećmi. Dzieci prezentowały wybraną przez siebie pastorałkę lub kolędę. Wszystkich wykonawców oceniało jury, w którym zasiedli:

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) zarządza się, co następuje:
1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski na miesiąc sierpień 2023 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski, uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych w 2023 r. będzie odbywał się wg. ustalonych harmonogramów. Gmina została podzielona na 4 sektory:
Sektor I : Brzostówiec, Główne, Jaski, Paszki Duże, Paszki Małe, Radowiec, Zabiele.
Sektor II : Bedlno Radzyńskie, Białka, Siedlanów, Ustrzesz.
Sektor III : Branica Radzyńska, Branica Radzyńska Kolonia, Marynin, Stasinów, Zbulitów.
Sektor IV : Biała, Bedlno, Płudy, Żabików.

logo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127) uprzejmie informuję, wszystkie osoby uprawnione do otrzymania dodatku elektrycznego,  że zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  29 grudnia 2022  roku na godz. 13:00 – LIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad: