Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.
Dochody Funduszu będą stanowić:
wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza w środę 16 sierpnia 2023 roku do świetlicy  w Białej na jedną noc by zamieniła się ona w sypialnię, kino i salę zabaw. Od godziny 18.00 zapraszamy dzieci w progi świetlicy. Zabieramy ze sobą kołderki, ulubione poduszki, szczoteczki do zębów oraz produkty z których przygotujemy pyszną kolację oraz czwartkowe śniadanie.  Zachęcamy do spotkania wszystkie dzieci

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  14 sierpnia 2023    roku na godz. 8:00   – LXIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

„Silna Biało-Czerwona” – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział.Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentowanych zostanie 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą Powiatową  PSP w Radzyniu Podlaskim oraz wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zapraszają do udziału w konkursie młodzież w wieku 15-19 lat z terenu województwa lubelskiego pn. ,,Moje bezpieczne środowisko”.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.08.2023 r. przystępujemy do prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Ustrzesz. Od godz. 8.00 do godz. 15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski na miesiąc sierpień 2023 r.

Niniejszym informuję, że w dniu 01 sierpnia 2023 (wtorek)  o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 17.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Zapraszamy, na kolejny już sierpniowy tydzień wakacyjnych spotkań z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do Białej, Białki i Żabikowa.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach.