Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radowiec apelujemy, aby do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) nie wrzucać:

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  25 lipca 2023    roku na godz. 8:00   – LXII  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Serdecznie zapraszamy dzieci z Gminy Radzyń Podlaski w wieku od 7 do 16 lat na kolonie organizowane przez KRUS, które odbędą się w terminie 23-31 sierpnia 2023 roku w Białym Dunajcu k/ Zakopanego. Warunkiem uczestnictwa w koloniach jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobieranie renty lub emerytury z KRUS.
Opłata za kolonie wynosi jedyne 500 złotych. Zapisów można dokonywać do 28 lipca 2023 r.(piątek).
Po więcej szczegółów proszę o kontakt  pod numer telefonu 83 4131819 lub udać się do pokoju numer 209 w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na I Festiwal Orkiestr Dętych w Gminie Radzyń Podlaski. Festiwal obędzie się w dniu 23 lipca 2023 r. w Branicy Radzyńskiej. Rozpoczęcie o godzinie 13:00. Szczegóły na plakacie.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na Białą Niedzielę w dniu 16 lipca 2023 w Szkole Podstawowej w Białej. Szczegóły na plakacie

W sobotę, 15 lipca br. o godz. 14.00, na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po ceremonii wojskowej, o godz. 15.00 Terytorialsi zapraszają do parku pałacowego na piknik wojskowy pełen atrakcji.

Rusza kolejna odsłona konkursów „Rolnik z Lubelskiego 2023” i „Ekolubelskie 2023” organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekty mają na celu: promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa lubelskiego oraz kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego.

„Przyjazna wieś" to konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.