W czwartek 10 listopada 2022 w miejscowości Biała w Gminie Radzyń Podlaski odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Patriotyczna inicjatywa, zrealizowana została pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt odbyło się w obecności gospodarza gminy wójta Wiesława Mazurka, zastępcy Pani Anny Grochoła, przewodniczącej rady gminy Barbary Palica, sołtys miejscowości Biała Hanny Gołoś oraz skarbnika gminy Zenona Matejka.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do programu  preferencyjnej sprzedaży węgla.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLVII/257/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W załączniku treść obwieszczenia.

plakat

Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie serdecznie zapraszają na Wieczornicę z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Szczegóły na plakacie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od 1 listopada 2022 roku w powiecie radzyńskim badanie mięsa na obecność larw włośni dzików odstrzelonych oraz świń ubitych na użytek własny wykonywane będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w wymienionych poniżej pracowniach:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),  ogłasza III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”, przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.
Szczegół na plakacie

Pomoc finansowa dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.   ) zwołuję na dzień   9 listopada   2022 r.  na godz. 9:00 LI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  parter). Proponowany porządek obrad: