Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  28  czerwca 2023 roku na godz. 13:00 – LX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  
Proponowany porządek obrad:

Drodzy Mieszkańcy,
W związku z okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego apelu.

Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Radzyniu Podlaskim  z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków na terenie powiatu radzyńskiego.

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenie będzie m.in.:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok;
Promocja Gminy – informacja Wójta z zakresu działań promocyjnych oraz ich finansowania;
Sprawy bieżące.

dzień dziecka

Gminny Dzień Dziecka – pod takim hasłem upłynęła niedziela 28 maja w gminie Radzyń Podlaski. Gospodarzami wydarzenia był Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowana przez dwóch księży: ks. Dariusz Stankiewicz i ks. Michała Rodaka. W uroczystej eucharystii uczestniczył również ks. kanonik  Henryka Och proboszcz parafii Świętej Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Chwałę Panu Bogu, poprzez uczestnictwo w liturgii słowa jak również śpiew, oddała schola dziecięca prowadzona przez panią Danutę Podsiadło.

W dniu 27 maja 2023 r. strażacy z jednostek OSP Gminy Radzyń Podlaski uczestniczyli w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Pielgrzymkę dla strażaków z naszej gminy zorganizował Pan Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Prezes Zarządu Gminnego ZwOSP RP w Radzyniu Podlaskim oraz wicepreses Zarządu Odziału Powiatowego ZwOSP RP w Radzyniu Podlaskim

Na ogłoszony, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
o nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, do wyznaczonego terminu składania ofert roku wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie:
1.Project Hub Sp. z o.o ul. Cienista 3, 60-587 Poznań; NIP: 7811844327, REGON: 301243652
2.Jako partner została wybrana oferta   firmy  Project Hub Sp. z o.o ul. Cienista 3, 60-587 Poznań; NIP: 7811844327, REGON: 301243652 której oferta uzyskała 10 punktów

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

Uprzejmie informuję, że w związku z wykonywaniem prac naprawczych na sieci wodociągowej w dniu 29 maja 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody, która obejmie następujące miejscowości: Bedlno Radzyńskie, Płudy, Radowiec, Brzostówiec, Bedlno, Żabików, Biała, Białka.
Za utrudnienia przepraszamy  

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek