Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zaprasza na BIAŁĄ NIEDZIELĘ w dniu 31 lipca 2022 w Szkole Podstawowej w Białej. Badania przeprowadzone zostaną przez lekarzy specjalistów z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Pacjentów przyjmować  będą: dermatolog, ortopeda, neurolog, ginekolog, chirurg, urolog, laryngolog, kardiolog, geriatra, pulmonolog.Rejestracja prowadzona będzie w godzinach 9:00 – 13:00. Niezbędny jest numer PESEL. Przyjęcia rozpoczną się od godz. 10:00. Będą wykonywane również badania w kierunku osteoporozy oraz inne bezpłatne badania – np. słuchu, spirometria, cytologia.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Irena i Andrzej Ochnio (gospodarze Retro Zagrody),Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Biała, KGW Bielanki, Koło Regionalne w Białej zapraszają na Święto Kosy w dniu 23 lipca 2022 r. o godz. 16:30 - Retro Zagroda w Białej.
W programie: Obrzęd wyjścia w pole na rozpoczęcie żniw, tradycyjne koszenie zboża, konkursy na najlepszego kosiarza i zbieraczkę, koszyczkowa biesiada żniwna i zabawa pod chmurką.
Szczegóły na plakacie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza na kolejny tydzień "Wakacyjnych spotkań z GOKiS" zapraszamy do Branicy Radzyńskiej, Żabikowa i Białej. Szczegóły na plakacie.

„Poezja akwarelą” to kolejne warsztaty plastyczne organizowane przez GOKiS, które cieszyły się zainteresowaniem wielu dzieci. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pogłębić swoje umiejętności plastyczne oraz nauczyć się nowych technik i podejścia do malowania. Malowanie farbami to nie tylko miła forma spędzania czasu, ale przede wszystkim barwna aktywność, która rozwija kreatywność i wyobraźnię.
Zabawa kolorami sprawiła dzieciom dużo radości.

W symbolicznym dniu 12 lipca- W Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, w Gminie Radzyń Podlaski miała miejsce uroczystość otwarcia odremontowanej drogi powiatowej Białka-Płudy-Główne nr 1208L i poświęcenie krzyża upamiętniającego mord na mieszkańcach wsi Płudy dokonanych przez niemieckiego okupanta. Inauguracją uroczystości była msza święta w Parafii Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim poświęcona poległym i pomordowanym, którą celebrował miejscowy proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Pawelec. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej miał miejsce bardzo miły i oczekiwany przez mieszkańców gminy, a w szczególności wsi Białka, Płudy, Jaski i Główne moment.

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w przyszłym tygodniu,  zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolny na zajęcia plastyczne do domu przy SP  w Żabikowie i remizie w Paszkach Dużych. Szczegóły na plakacie.

Lokalna Grupa Działania  „Zapiecek” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu radzyńskiego. Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020. Ankieta jest krótka i anonimowa.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=42b5103cc0&&c=db152a07
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

W przyszłym tygodniu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu również zaprasza na „ Wakacyjne spotkania z GOKiS „ w Białej , Żabikowie i Jaskach.

Do zobaczenia

Gmina Radzyń Podlaski

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
Telefon: 83 413 18 00
E-mail: ug@radzynpodlaski.pl
NIP: 538-10-27-701
REGON: 000550189

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30