W tak pięknej gminie jest wiele pięknych dni, ale ten dzisiejszy z pewnością będzie należał do wyjątkowych. Dzisiaj władze samorządowe Gminy Radzyń, Pan Wójt Wiesław Mazurek  zdecydowali, że chcą zaakcentować święto kobiet. Do 8 marca jeszcze zostało troszkę czasu, ale z pewnością warto podkreślać wyjątkowość płci pięknej również tego dnia. Sala wypełniła się po brzegi. Gminy Dzień Kobiet upłynął pod znakiem życzeń, serdeczności oraz podziwu dla wszystkich Pań.

wieniec

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek wraz z przedstawicielami Gminy, Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Białej Anną Piekarską wspólnie uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W środę 1 marca oficjalna delegacja złożyła kwiaty pod muralem Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej w Białej.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, informuje o możliwości przystąpienia w ramach realizowanego projektu pt. „Energia Słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski – Edycja II” w zakresie instalacji solarnej oraz kotła na biomasę. Obecnie Gmina Radzyń Podlaski jest na etapie podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie instalacji solarnych i kotłów na biomasę, w związku z tym poniżej podaję koszty przetargowe na poszczególne zadania:

W woj. lubelskim można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 17-tu pracowniach endoskopowych.Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek, Rada Gminy Radzyń Podlaski, Sołtysi zapraszają wszystkie Panie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie się 5 marca (niedziela) 2023 r. o godz. 15.30 w  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zabielu.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Radzyń Podlaski wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć  zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji do dnia 31 marca 2023r.

Ruszyła nowa odsłona Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz obszarów wiejskich – „Kobieta Przedsiębiorcza”. Będzie to kontynuacja cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który organizowany był przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.