logo

Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2020/2021 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ  dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2021. Druki oświadczeń znajdują się na stoliku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski (2 piętro). Wypełnione oświadczenia prosimy składać do wyznaczonego pudełka.

spis

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

logo

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Mateusz Morawiecki

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dalej wspiera Gminę Radzyń Podlaski poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.  Tym razem pozyskaliśmy rekordową kwotę 5 970 047,68 zł na budowę kanalizacji, zakup koparek i przebudowę dróg. Z całego serca dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, szczególne Panu Posłowi Marcinowi Kamilowi Duszkowi.

Wiesław Mazurek
Wójt Gminy Radzyń Podlaski

życzenia wielkanocne

logo

Uprzejmie przypominamy, iż z dniem 30 marca 2021 r. zakończy się realizacja projektu " Przeciwdziałnie Wykluczeniu Cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III" oraz z dniem 12 kwietnia 2021r. zakończy się również realizacja projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja I". Po tym okresie nie będzie już dostarczany do Państwa internet, a posiadany obecnie sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na podstawie stosownej umowy.

ozdoba wielkanocna

Odbył się KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ, który był adresowany do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.
Komisja przyznała następujące  nagrody:
I miejsce –  Damian Rolak
II miejsce – Jakub Zakrzewski
III miejsce – Wiktoria Biernacka

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Gminy – 1-2 kwietnia 2021 r. w godzinach 8-14.