Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski na miesiąc sierpień 2023 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski, uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych w 2023 r. będzie odbywał się wg. ustalonych harmonogramów. Gmina została podzielona na 4 sektory:
Sektor I : Brzostówiec, Główne, Jaski, Paszki Duże, Paszki Małe, Radowiec, Zabiele.
Sektor II : Bedlno Radzyńskie, Białka, Siedlanów, Ustrzesz.
Sektor III : Branica Radzyńska, Branica Radzyńska Kolonia, Marynin, Stasinów, Zbulitów.
Sektor IV : Biała, Bedlno, Płudy, Żabików.

logo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127) uprzejmie informuję, wszystkie osoby uprawnione do otrzymania dodatku elektrycznego,  że zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  29 grudnia 2022  roku na godz. 13:00 – LIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na jubileuszową X Noworoczną Galę Akordeonową Arti Sentemo 2023. Wydarzenie odbędzie się 7 stycznia 2022 roku o godzinie 18:00 na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka.

Na zewnątrz chłód i śnieg. A w Zespole Szkół w Zabielu dzisiaj weekendowa, serdeczna atmosfera, a w niej radośni mieszkańcy gminy, szczególnie Ci najmłodsi. Na taką formę Gminnych Mikołajek zdecydowało się - w niedzielę 11 grudnia 2022 r. wielu zwolenników mikołajkowych atrakcji.
Mikołajki to dzień bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek postarał się, aby mikołajkowy dzień był radosny dla wszystkich dzieci z naszej gminy.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla są proszone o zgłaszanie  się do siedziby GOPS od dnia  12.12.2022r. po odbiór stosownej informacji uprawniającej do zakupu węgla.  Jednocześnie informujemy, iż Gmina Radzyń Podlaski będzie prowadziła sprzedaż węgla w kwocie 1.850 zł za tonę, w punkcie Firma Handlowa Adrian Płatek ul. Lubelska 7, 21-300 Radzyń Podlaski. Opłatę za zakup węgla można uiszczać od dnia 12.12.2022r., w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe: numer rachunku 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002 w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uprawnionej do zakupu węgla.

zapiecek

Zarząd LGD „Zapiecek” zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapiecek” w perspektywie finansowej UE 2022-2027
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica,Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz miasto Radzyń Podlaski
Szczegóły w ogłoszeniu

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zaprasza na Wigilię Gminną z udziałem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Żabikowie
Szczegóły na plakacie