Gminny Ludowy Klub Sportowy „Unia” Żabików powstał w 1971 roku, jest to najdłużej występujący klub w bialskopodlaskiej klasie okręgowej. Obecnie Prezesem jest Marian Palica za którego Klub święcił największe sukcesy zdobywając w sezonie 2020/21 pierwsze miejsce. Nie obyło by się, to bez pomocy Wójta Gminy Wiesława Mazurka, który zawsze wspierał Klub w chwilach sukcesów, jak i w czasach trochę cięższych dla naszego Klubu.

logo

Nowy termin składania wniosków o oszacowanie szkód  powstałych w wyniku suszy. Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br. Przypominamy, iż wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

logo

Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim informuje, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód za pomocą aplikacji nie później niż do 15 października 2022r. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim oraz Szkoła Podstawowa w Białce zapraszają w dniu 14.10.2022 (piątek) wszystkie dzieci wraz z Rodzicami na „Święto pieczonego ziemniaka” Impreza odbędzie się na terenie SP w Białce. W programie gry i zabawy, pieczenie ziemniaków oraz kiełbasek.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Rolniczy Agro-Park, które odbędą się w Lublinie  w weekend 15-16 października. Tegoroczna edycja wydarzenia to przede wszystkim nowoczesne technologie w rolnictwie, blisko 150 wystawców, ponad 20 premier oraz specjalistyczne konferencję o „optymalizacji nawożenia oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów wody”. Wstęp na Targi jest bezpłatny.

logo

Szanowni Mieszkańcy,
zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie lubelskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom. Następnie będą Państwo mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.
Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie - do 1 000 000 PLN.

logo

Uprzejmie informuję, że zostało wydane Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski  z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2022 r. o godz. 8:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu do placówek oświatowych Gminy Radzyń Podlaski. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze stanem technicznym budynków oświatowych, jak również  merytoryczne zapoznanie się ze stanem finansowym  tych jednostek. Komisja chciałaby się zapoznać z metodami nauczania, ich realizacją oraz wynikami.