plakat

logo

Gmina Radzyń Podlaski organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.
Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).
Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki:

plakat

Konkurs z okazji Dnia Niepodległości został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło łącznie 53 prace plastyczne w trzech kategoriach wiekowych. Wyniki konkursu:

logo

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego.