logo

Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do procesu delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski stanowiącego punkt wyjścia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie do dnia 8.10.2021:

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  23  września 2021 r.  na godz. 8:30 – XXXVII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że do dnia 30 września br. trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań.
Od dzisiaj do piątku w godz. 8:00 – 15:00 działa punkt spisowy na dużej sali konferencyjnej UG gdzie pracownicy Urzędu Statystycznego dokonują spisu.
Bardzo proszę Mieszkańców którzy się nie spisali o udział w spisie.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

logo

DANE DO WPŁAT DAROWIZN NA DOŻYNKI 2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim
Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
NIP:5381858098
NR KONTA: 61 8046 0002 2001 0000 0145 0001