5 lipca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zorganizował wycieczkę do Mościsk koło Woli Życkiej w województwie mazowieckim.
Celem naszego podróżowania był Park Edukacji i Rozrywki – Farma Iluzji. Jest to jedyne w Polsce miejsce – park sensoryczny osadzony w świecie iluzji, w którym do dyspozycji zwiedzających jest kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji opartych na zmysłach wzroku, równowagi. Park ma formę edukacji poprzez zabawę.
Gotowi do zwiedzania podążyliśmy za Panią przewodnik, która wprowadziła nas w ten świat pełen ciekawostek i pokazała najciekawsze zakątki farmy.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLIV/ 228 / z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski obejmującego miejscowości: Biała, Zabiele, Radowiec, Białka, Bedlno Radzyńskie, Ustrzesz, Marynin, Zbulitów Duży i Branicę Radzyńską Kolonię.

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z utrzymującą się suszą i brakami wody na ujęciach Gmina Radzyń Podlaski informuję, że wodę z wodociągów należy wykorzystywać wyłącznie do celów bytowych. Szczególnie prosimy o zaprzestanie wykorzystywania wody do podlewania ogrodów i trawników, napełniania basenów oraz innych celów nie związanych z podstawowymi potrzebami. Nieprzestrzeganie zakazu może spowodować przerwy w dostawach wody oraz przyczynić się do znacznego obniżenia ciśnienia wody.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza w drugim tygodniu wakacji na WAKACYJNE SPOTKANIA Z GOKiS Radzyń Podlaski.

Zachęcamy do udziału w wycieczce, zajęciach świetlicowych i na sportowo.

23 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce miało miejsce uroczyste podsumowanie IV Gminnego Konkursu Języka Angielskiego ANGLOMAN 2022. Konkurs zorganizowany został przez dyrekcję szkoły i nauczycielki języka angielskiego Ewę Kowalczyk i Agnieszkę Uss pod honorowym patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski pana Wiesława Mazurka. Celem konkursu było wzbudzenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i podniesienie poziomu ich umiejętności językowych.  Organizatorom zależało również na promowaniu współpracy między szkołami Gminy Radzyń Podlaski i wspieraniu rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza na wycieczkę dzieci i młodzież w dniu 05.07.2022 roku (wtorek) do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Trojanowie. Wyjazd spod Urzędu Gminy ul. Warszawska 32 o godz.8.00, koszt wycieczki 145 złotych z obiadem dla dziecka (bez obiadu 120 zł).

Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek serdecznie zaprasza na koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły "II Letnie popołudnie z muzyką i humorem 2022" w dniu 26 czerwca o godz. 16:00. Szczegóły na plakacie

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!
To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu, a nie tylko dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)