Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski

W  dniu 25 czerwca na obiektach sportowych GLKS UNIA w Żabikowie odbyła  się XII Bialskopodlaska Gala Piłkarska w ramach obchodów 100-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Organizatorem wydarzenia był Lubelski Związek Piłki Nożnej Oddział w Białej Podlaskiej oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski.

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.


W dniu 18 czerwca na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.  Udział w zawodach wzięły jednostki OSP z terenu Gminy Radzyń Podlaski. I miejsce zajęła OSP Płudy, II miejsce OSP Żabików , III miejsce OSP Brzostówiec. Puchary, dyplomy oraz nagrody ufundował Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  21 czerwca 2023    roku na godz. 8:00   – LX ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  28  czerwca 2023 roku na godz. 13:00 – LX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  
Proponowany porządek obrad:

Drodzy Mieszkańcy,
W związku z okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego apelu.

Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Radzyniu Podlaskim  z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków na terenie powiatu radzyńskiego.

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenie będzie m.in.:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok;
Promocja Gminy – informacja Wójta z zakresu działań promocyjnych oraz ich finansowania;
Sprawy bieżące.