W związku z awarią na ujęciu wody, informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców.  Obecnie trwają intensywne  prace mające na celu usunięcie awarii i przywrócenie dostawy wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych do dnia 1 lipca 2024 roku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w II KONKURSIE PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM „NASZA GMINA OCZAMI DZIECI”. Regulamin i karta zgłoszeniowa w załączniku. Szczegółowe informacje w GOKiS. Termin składania prac 05.06.2024 r.

 Za nami IX Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych.
19 maja w Gminie Radzyń Podlaski w miejscowości Bedlno odbył się IX Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Komisja oceniała konie w poszczególnych kategoriach:
klasa I –klacze roczne
klasa II – klacze 2-letnie
klasa III–klacze 3-letnie
klasa IV- ogiery roczne
klasa V – ogiery 2-letnie
Wybrano również czempiona ogierów młodszych
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, już dzisiaj zapraszamy na kolejny Czempionat w przyszłym roku.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty plastyczne, które odbędą się 20.05.2024 r. w sali w Białej.  Wykonane zostaną  prezenty dla rodziców z okazji nadchodzącego ich święta, a po warsztatach odbędzie się spotkanie kółka teatralnego.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ) zwołuję na dzień  22 maja 2024 r.  roku na godz. 10:00 – II Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt nr FELU.09.08-IP.02-0001/23-00 pn. „Kwalifikacja? Akcja! – aktywizacja zawodowa z OHP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Celem głównym projektu jest udzielenie dla 100 osób młodych w wieku 15-29 lat wsparcia prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu.

Szanowni Mieszkańcy zgodnie z art. 6 ust. 5a pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Gmina ma obowiązek kontroli częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Lubelski Związek Hodowców Koni serdecznie zapraszają na IX Wojewódzki Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych w dniu 19 maja 2024 r. w Bedlnie.