życzenia wielkanocne

logo

Uprzejmie przypominamy, iż z dniem 30 marca 2021 r. zakończy się realizacja projektu " Przeciwdziałnie Wykluczeniu Cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III" oraz z dniem 12 kwietnia 2021r. zakończy się również realizacja projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja I". Po tym okresie nie będzie już dostarczany do Państwa internet, a posiadany obecnie sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na podstawie stosownej umowy.

ozdoba wielkanocna

Odbył się KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ, który był adresowany do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.
Komisja przyznała następujące  nagrody:
I miejsce –  Damian Rolak
II miejsce – Jakub Zakrzewski
III miejsce – Wiktoria Biernacka

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Gminy – 1-2 kwietnia 2021 r. w godzinach 8-14.

logo

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

plakat

Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim ogłasza Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną
szczegóły na plakacie

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  29  marca 2021  r.   na godz. 13:30 – XXX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

plakat

Wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące  - wówczas spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.
Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.