Akademia Młodego Przyrodnika

W ostatnim tygodniu września uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce, pod opieką nauczycielki przyrody Edyty Skrzeczkowskiej, brali udział w drugiej edycji Projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” - w zakresie cyklu GEOEKSPLORATOR. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników i umiejętności uniwersalnych takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy w grupie, kreatywność i innowacyjność.

zoo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w celu pozyskania środków na odnowę miejsca śmierci harcerzy radzyńskich złożył wniosek do Fundacji ORLEN zatytułowany „Harcerzom radzyńskim cześć i chwała”. W połowie lipca 2020 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe prowadzone przez ekipę remontową Gminy Radzyń Podlaski. Rozmontowano płotek i opaskę wokół kamienia. Potem do pracy przystąpili pracownicy firmy Termo Dom, którzy ułożyli wokół kamienia  opaskę z granitu oraz ułożyli kostkę. Strażacy z OSP w Paszkach Dużych oczyścili kamień z zielonego nalotu. Został pomalowany krzyż, zamontowany płotek. Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych podjął się odnowienia napisu na kamieniu.

logo

Informuję, że zostały ogłoszone konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021.  Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 8 października 2020 r. do 19 października 2020 r.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

senioriada

Na przekór deszczowej niedzieli i koronawirusowi, ale z zachowaniem środków ostrożności 27września  Koło Gospodyń Wiejskich w Zbulitowie Dużym zaprosiło nas na II Senioradę - ZŁOTA  JESIEŃ  w Zbulitowie, Przybył pan Wójt Wiesław Mazurek, pani Anna Grochoła zastępca Wójta oraz przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Palica. Pani Krystyna Lemańska świetnie spisała się w roli konferansjera, akordeonistki, śpiewaczki, a przede wszystkim organizatorki, a KGW stanęło na wysokości zadania i przygotowało wspaniałe smakołyki. Dziękujemy za niezwykle miłe przyjęcie.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) zwołuję na dzień  30 września  2020  r.  na godz.14oo – XXV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.
Proponowany porządek obrad:

logo

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii o programie pomocowym realizowanym w roku 2020 i 2021 dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii.