logo

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 proszę składać do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, sekretariat) w terminie do 15 września 2020 r. w godzinach od 8.00 do 12.30

logo

MIESZKAŃCY GMINY RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) zwołuję na dzień  9 września 2020  r.  na godz. 9:oo – XXIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w Sali konferencyjnej  Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ul. Pomiarowa.
Proponowany porządek obrad:

turniej

W piątek 21 sierpnia na boisku GLKS Unia w Żabikowie odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. Do udziału w zawodach zaprosił Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim oraz KS Paszki. Rywalizowano w jednej grupie, gdzie mecze rozgrywano „każdy z każdym”
Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dzisiaj nie ma wygranych i nie ma przegranych powiedziała podczas oficjalnego wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów w imieniu wójta przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Palica.

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30 w Szkole Podstawowej w Białej odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu. Tematami posiedzenia będą m.in.:
1)Sprawozdanie dyrektorów szkół za rok szkolny 2019/2020;
2)Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 – informacja Wójta oraz dyrektorów szkół z terenu Gminy Radzyń Podlaski;

logo

Informuję, ze w dniu 01 września 2020 (wtorek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.


Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek

Dożynki Diecezjalne

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Diecezjalne w Woli Gułowskiej w dniu 8 września 2020 r.
Program uroczystości:
10:00 - Program artystyczny przedstawicieli Gminy Ryki: Zespoły ludowe, strażacka orkiestra dęta, prezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbi Starej.
10:45 - Ks. Wojciech Hacewicz, prelekcja pt. "Mieszkańcy wsi i miast Podlasia i Lubelszczyzny - elita czy ciemnogród?"
11:15 - Prezentacja wieńców dożynkowych
12:00 - Suma pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Suchodolskiego 

Szczegóły na plakacie

logo

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno- budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących :

spis rolny

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.  Będzie on prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Szczegóły na plakacie.