dzień strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć wszystkim Strażakom OSP i PSP wyrazy szacunku i uznania za ciągłą gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, trud, poświęcenie i ofiarność w służbie Panu Bogu i ludziom. Życzymy wielu lat w zdrowiu, sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i pracy społecznej, niech nasz Patron św. Florian wyprasza potrzebne Łaski. Kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Henryk Och, prezes ZOG OSP RP dh wójt Wiesław Mazurek

7 rocznica

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Białce odbyła się uroczystość z okazji        VII rocznicy nadania imienia szkole. Ceremonia miała miejsce przed pomnikiem Patrona.
Na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Dariusz Jurek, który powitał zaproszonych gości:  Panią Barbarę Palicę – Przewodniczącą Rady Gminy,  Panią Annę Grochołę – Zastępcę Wójta,  Pana Wiesława Mazurka – Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Henryka Rosińskiego –  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Pana Zenona Matejka – Skarbnika Gminy, Panią Edytę Skrzeczkowską – Wicedyrektor Szkoły oraz Panią Halinę Mironiuk – nauczyciela i Radną Gminy Radzyń Podlaski. Szczególnie serdecznie przywitał najmłodszą społeczność szkolną – delegację dzieci z przedszkola, grupy z klas „0”,  nauczycieli oraz pracowników szkoły .

logo

Gmina Borki planuje organizację IV Forum Przedsiębiorczości.  Zapraszamy Przedsiębiorców z terenu Gminy Radzyń Podlaski do udziału w tym wydarzeniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr  tel.  81 857 41 90.

logo

Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

plakat

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza placówki wychowania przedszkolnego z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony dom”.
Cele Konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
- poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci,
- wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

logo

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu. Nie wolno dotykać szczepionki !

logo

W związku z zachowaniem obowiązku trwałości rozumianej jako gotowość instytucjonalną do  świadczenia usług przedszkolnych w ramach realizacji  projektu pt. „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków!” o numerze  RPLU.12.01.00-06-0005/18 - Gmina Radzyń Podlaski zapewnia, że jest gotowa do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Białej, Białce, Zabielu i Żabikowie. Liczba utworzonych i dostępnych miejsc wynosi 65.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z dostępnych miejsc prosimy o kontakt z Dyrektorami Oddziałów Przedszkolnych.

logo

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest dostępna dla każdej osoby fizycznej, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegóły na ulotce

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  20  kwietnia 2021 roku na godz. 10:00  – XXXI ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad: