Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów kastracji zwierząt oraz ogromnym zainteresowaniem ze strony ich właścicieli, zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na przeprowadzenie ww. zabiegu.
W  związku z powyższym, w razie potrzeby, czynności te należy wykonać na własny koszt.

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Na podstawie § 1 i 3  Postanowienia Nr 324/2024  Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 kwietnia 2024  r. w sprawie zwołania I sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.  zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego na dzień 6 maja 2024  r. na godz. 9:oo  I Sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski która odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:

W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

W okresie od 23.04.2024 – 30.11.2024r.  mieszkańcy  Gminy Radzyń Podlaski mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu  kastracji i znakowania psa lub kota. O dofinansowanie zabiegu kastracji oraz znakowania zwierząt domowych (psów i kotów)  ubiegać się mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami gminy Radzyń Podlaski.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski                                      
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26  kwietnia 2024 roku na godz. 13:30 – LXX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Informujemy, że związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.04.2024 r. w miejscowościach Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe, Lichty, Biała-Zarutki, Biała -Adamki wystąpią przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

15 kwietnia 2024 roku, to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie gminnej siłowni pod hasłem "& Cała Gmina Trenuje Z Nami". Wszystkich zebranych gości i sympatyków sportu przywitał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz zastępca wójta Anna Grochoła. Towarzyszyli im przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim, radni gminni oraz skarbnik gminy Zenon Matejek. Specjalnym gościem, który pojawił się na otwarciu siłowni był Robert Dołęga - polski sztangista, olimpijczyk, medalista mistrzostw Polski i Europy, rekordzista Polski w podnoszeniu ciężarów. 

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi pracami na sieci wodociągowej ( awaria wodociągu) w dniu 15.04.2024r. będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach Białka, Ustrzesz, Stasinów, Zbulitów Duży.
Przepraszamy za utrudnienie związane z prowadzonymi pracami.

Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00  przedstawicieli: młodych i lokalnych organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych i grup nieformalnych, na otwarte szkolenie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024” w LGD Zapiecek ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.
Harmonogram konkursu grantowego Aktywne Lubelskie Lokalnie – edycja 2024: