Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski.

logo

Faktury do stypendium szkolnego 2022/2023 przyjmowane są do 9.12.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207 wraz z oświadczeniem (druk w załączeniu).

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza dzieci na "Warsztaty pieczenia pierników", które odbędą się 7 grudnia 2022 r. (ŚRODA) godz. 16:00 na salce przy Szkole Podstawowej w Żabikowie oraz  w dniu 9 grudnia 2022 r. (PIĄTEK) o godz. 17.00 w świetlicy GOKiS w Białej .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wójt Gminy Radzyń Podlaski serdecznie zaprasza na XXV Wystawę gołębi pocztowych 4 grudnia 2022 r. w Bedlnie.
Szczegóły na plakacie

Wójt Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają wszystkie dzieci na Gminne Mikołajki, które odbędą się 11 grudnia 2022 r. (niedziela) w godzinach 14.00 – 17.00 w budynku przy Zespole Szkół w Zabielu. W programie: cyrkowa niespodzianka, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami oraz Mikołajkowa niespodzianka.
Serdecznie zapraszamy

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  29  listopada  2022   roku na godz. 8:00  – LII ( Nadzwyczajną ) Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż w dniu 29.11.2022 r. (wtorek) od godz. 700 na terenie gminy odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości!. Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

W przededniu 104 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Wśród osób, których działalność została zauważona przez kapitułę znalazł się Samorządowiec Ziemi Radzyńskiej, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek. Za swoją długoletnią działalność i pracę na rzecz społeczności Gminy Radzyń Podlaski został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.