logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.   ) zwołuję na dzień   9 listopada   2022 r.  na godz. 9:00 LI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  parter). Proponowany porządek obrad:

Szanowni Państwo!!!!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w zakresie organizacji preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla) na terenie Polski informuję,
że intensywne działania w tym zakresie prowadzi również Gmina Radzyń Podlaski. Na chwilę obecną Gmina Radzyń Podlaski nie może jeszcze dystrybuować paliwa stałego (w tym węgla) wśród swoich mieszkańców w związku z brakiem możliwości prawnych w tym zakresie, w szczególności uprawnień do prowadzenia tego typu działalności handlowej. Na terenie naszej Gminy nie występują również  podmioty prowadzące cykliczną działalność  ciepłowniczą lub komunalną, które posiadałaby umocowania prawne zezwalające na działalność handlową związaną z prowadzeniem handlu węglem lub innymi paliwami stałymi. Na dzień dzisiejszy wiele gmin na terenie kraju ma właśnie tego typu problem i oczekuje na jak najszybsze wprowadzenie nowych przepisów ustawowych.

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.)  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski

W minioną niedzielę – 23 października, odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Radzyń Podlaski. Świętowanie rozpoczęła Msza Święta, w intencji Jubilatów, odprawiona w Kościele Pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, podczas której małżonkowie uroczyście odnowili przysięgę małżeńską.

Dnia 14 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Białce odbyło się Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim oraz pod honorowym patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski- Wiesława Mazurka. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: Artur Dadasiewicz i Katarzyna Ostrowska. Mieszkańcy gminy wraz z dziećmi oraz cała społeczność szkolna mieli okazję do wspólnej zabawy przy ognisku, połączonej z degustacją ziemniaczanych specjałów. Nie zabrakło śpiewu i smakołyków.

logo

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski.
W związku z trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy i mogącymi pojawić się z tego tytułu zagrożeniami radiacyjnymi na obszarze Polski, w tym również gminy Radzyń Podlaski, chcę poinformować Państwa, że podjęte zostały w naszej gminie działania mające na celu minimalizację skutków mogących się potencjalnie pojawić tego typu zdarzeń.


Gminny Ludowy Klub Sportowy „Unia” Żabików powstał w 1971 roku, jest to najdłużej występujący klub w bialskopodlaskiej klasie okręgowej. Obecnie Prezesem jest Marian Palica za którego Klub święcił największe sukcesy zdobywając w sezonie 2020/21 pierwsze miejsce. Nie obyło by się, to bez pomocy Wójta Gminy Wiesława Mazurka, który zawsze wspierał Klub w chwilach sukcesów, jak i w czasach trochę cięższych dla naszego Klubu.

logo

Nowy termin składania wniosków o oszacowanie szkód  powstałych w wyniku suszy. Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br. Przypominamy, iż wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

logo

Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim informuje, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód za pomocą aplikacji nie później niż do 15 października 2022r. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych