W dniu 30 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostówcu. W uroczystym przekazaniu udział wzięli : Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesłąw Mazurek, Zastępca Wójta Gminy Anna Grochoła, Skarbnik Gminy Zenon Matejek, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, strażacy z gminy Radzyń Podlaski oraz zaproszeni goście.

W niedzielę 28 kwietnia w Żabikowie odbyły się coroczne gminne zawody wędkarskie.
Punktualnie o godzinie 5.30  stawili się zawodnicy w. W sumie w zmaganiach wzięło udział dwadzieścia cztery osoby. Uczestnicy od samego rana zarzucali przynęty, aby wyłowić jak największe okazy. Klasyfikacja końcowa:


26 kwietnia br. odbyła się LX sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski, która była ostatnim spotkaniem  tej kadencji trwającej od 2018 roku. Podczas  sesji, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek  oraz Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski Barbara Palica złożyli podziękowania radnym  oraz sołtysom za ich pracę.   Podczas sesji podziękowania od mieszkańców gminy otrzymał również Wójt Gminy.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza na wyjazd do kina.
Szczegóły na plakacie.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów kastracji zwierząt oraz ogromnym zainteresowaniem ze strony ich właścicieli, zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na przeprowadzenie ww. zabiegu.
W  związku z powyższym, w razie potrzeby, czynności te należy wykonać na własny koszt.

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Na podstawie § 1 i 3  Postanowienia Nr 324/2024  Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 kwietnia 2024  r. w sprawie zwołania I sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.  zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego na dzień 6 maja 2024  r. na godz. 9:oo  I Sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski która odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:

W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

W okresie od 23.04.2024 – 30.11.2024r.  mieszkańcy  Gminy Radzyń Podlaski mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu  kastracji i znakowania psa lub kota. O dofinansowanie zabiegu kastracji oraz znakowania zwierząt domowych (psów i kotów)  ubiegać się mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami gminy Radzyń Podlaski.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności: