Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do programu  preferencyjnej sprzedaży węgla.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLVII/257/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W załączniku treść obwieszczenia.

plakat

Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie serdecznie zapraszają na Wieczornicę z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Szczegóły na plakacie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od 1 listopada 2022 roku w powiecie radzyńskim badanie mięsa na obecność larw włośni dzików odstrzelonych oraz świń ubitych na użytek własny wykonywane będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w wymienionych poniżej pracowniach:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 933),  ogłasza III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”, przebiegający pod patronatem medialnym TVP INFO.
Szczegół na plakacie

Pomoc finansowa dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.   ) zwołuję na dzień   9 listopada   2022 r.  na godz. 9:00 LI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  parter). Proponowany porządek obrad:

Szanowni Państwo!!!!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w zakresie organizacji preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla) na terenie Polski informuję,
że intensywne działania w tym zakresie prowadzi również Gmina Radzyń Podlaski. Na chwilę obecną Gmina Radzyń Podlaski nie może jeszcze dystrybuować paliwa stałego (w tym węgla) wśród swoich mieszkańców w związku z brakiem możliwości prawnych w tym zakresie, w szczególności uprawnień do prowadzenia tego typu działalności handlowej. Na terenie naszej Gminy nie występują również  podmioty prowadzące cykliczną działalność  ciepłowniczą lub komunalną, które posiadałaby umocowania prawne zezwalające na działalność handlową związaną z prowadzeniem handlu węglem lub innymi paliwami stałymi. Na dzień dzisiejszy wiele gmin na terenie kraju ma właśnie tego typu problem i oczekuje na jak najszybsze wprowadzenie nowych przepisów ustawowych.

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.)  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski