Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie  wniosku złożonego przez Mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski  dotyczącego  przywrócenia budowy przejazdu nad projektowaną drogą ekspresową S 19 położonego w Sołectwie Adamki.

Przewodniczący Komisji
Przemysław Skwara

 W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021 – 2027, informuję o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego. Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu radzyńskiego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.

Zapraszamy na kolejne warsztaty świąteczne. Widzimy się w Zabielu 15 grudnia o godz. 16.00

Za oknem zagościł biały puch, to znak, że wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach świątecznych, wspólnie przygotujemy piękne ozdoby, które udekorują nasze domy wprowadzając nas w świąteczny nastrój.

Grudzień to czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Ten wyjątkowy czas każdemu kojarzy się z czymś innym, jednym z zapachem pierników i pomarańczy innym z choinką. Dlatego zapraszamy do udziały w zajęciach zaplanowanych na najbliższe tygodnie. W pierwszym tygodniu zapraszamy na warsztaty piernikowe

Uchwałą Nr  LXV/336/2023 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia  27.10.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski, został wyznaczony obszar rewitalizacji, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzostówiec, Branica Radzyńska, Marynin, Ustrzesz i Stasinów.
Zgodnie z planowanym podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski na lata 2021-2030, w terminie od 28.11.2023 r. do 15.01.2024 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Super zabawy w klimacie mikołajkowym z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Co czeka na grzeczne dzieci? Zabawy taneczne, konkursy, zagadki i wiele innych niespodzianek. Widzimy się 6.12.2023 r. od godziny 17.00 w sali GOKiSu w Białej 🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄 Ho, ho, ho do zobaczenia 🧑‍🎄

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy - „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”.