Wola Gułowska

W dniu 8 września odbyły się Dożynki Diecezjalne w Woli Gułowskiej. Udział w nich wzięła także Gmina Radzyń Podlaski, którą w tym roku reprezentowała Pani Barbara Palica - Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski, wraz Panem Henrykiem Rosińskim - V-ce Przewodniczącym Rady Gminy Radzyń Podlaski oraz mieszkańcy naszej gminy. Wieniec wykonały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wsi Zbulitów Duży. Przedstawiał on Matkę Boską Siewną pod baldachimem kłosów zbóż, przystrojony tegorocznymi kwiatami.

konkurs

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radzyniu Podlaskim zaprasza do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły na plakacie

ppk

Wojewoda Lubelski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję dot. funkcjonowania i wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Lublinie, 15 września 2020 roku godz. 10:00. Szkolenie odbędzie się na Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegóły na plakacie

logo

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 proszę składać do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, sekretariat) w terminie do 15 września 2020 r. w godzinach od 8.00 do 12.30

logo

MIESZKAŃCY GMINY RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) zwołuję na dzień  9 września 2020  r.  na godz. 9:oo – XXIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w Sali konferencyjnej  Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ul. Pomiarowa.
Proponowany porządek obrad:

turniej

W piątek 21 sierpnia na boisku GLKS Unia w Żabikowie odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. Do udziału w zawodach zaprosił Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim oraz KS Paszki. Rywalizowano w jednej grupie, gdzie mecze rozgrywano „każdy z każdym”
Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dzisiaj nie ma wygranych i nie ma przegranych powiedziała podczas oficjalnego wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów w imieniu wójta przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Palica.

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30 w Szkole Podstawowej w Białej odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu. Tematami posiedzenia będą m.in.:
1)Sprawozdanie dyrektorów szkół za rok szkolny 2019/2020;
2)Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 – informacja Wójta oraz dyrektorów szkół z terenu Gminy Radzyń Podlaski;

logo

Informuję, ze w dniu 01 września 2020 (wtorek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.


Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek