Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty plastyczne, które odbędą się 20.05.2024 r. w sali w Białej.  Wykonane zostaną  prezenty dla rodziców z okazji nadchodzącego ich święta, a po warsztatach odbędzie się spotkanie kółka teatralnego.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ) zwołuję na dzień  22 maja 2024 r.  roku na godz. 10:00 – II Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt nr FELU.09.08-IP.02-0001/23-00 pn. „Kwalifikacja? Akcja! – aktywizacja zawodowa z OHP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Celem głównym projektu jest udzielenie dla 100 osób młodych w wieku 15-29 lat wsparcia prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu.

Szanowni Mieszkańcy zgodnie z art. 6 ust. 5a pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Gmina ma obowiązek kontroli częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Lubelski Związek Hodowców Koni serdecznie zapraszają na IX Wojewódzki Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych w dniu 19 maja 2024 r. w Bedlnie.


W dniu 6 maja br. odbyła się I Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Obrady otworzyła Pani Halina Maliszewska. Podczas sesji radni oraz Wójt Gminy Daniel Grochowski odebrali z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej - Łukasza Włoszka zaświadczenia o wyborze. Następnie nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubowanie. Podczas obrad został wybrany przewodniczący Rady Gminy Radzyń Podlaski - Barbara Palica oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Bosko.

Sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie
Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.
Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki) Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który: