Punkt konsultacyjno-informacyjny
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W punkcie można poznać założenia programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz otrzymać pomoc w rozliczeniu.  Punkt czynny jest w środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00.  (pokój nr 209) - tel. 601 819 210

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 31.03.2024 r.:

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów 

Liczba
zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

371

270

159

5 272 814,79

 

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.12.2023r:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

315

151

4 731 047,43

 

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.09.2023r:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

279

229

129

3 859 598,89

 

 

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski (do 30 czerwca 2023 r.):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

245

200

102

2877308,55

 

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.
Jest na to sposób.
Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.