Wójt Gminy Radzyń Podlaski, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ppkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski  na lata 2023-2030

Raport z realizacji Programu Rewitalizacji - treść raportu

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski

treść raportu

Zapraszam przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski na spotkanie, które będzie dotyczyło strategicznej części GPR, tj. wizji rozwoju obszaru rewitalizacji, celów oraz przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji w ramach GPR. Spotkanie odbędzie  się  w dniu 20.03.2024 r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy- parter.

Wójt Gminy
                                                                                                                                              (-) Wiesław Mazurek

Informacja podsumowująca przeprowadzone spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców, interesariuszy rewitalizacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz pracowników podmiotów finansów publicznych.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji treści uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski.

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski