Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych styczeń  - sierpień 2024 r.