W dniu 20.04.2022r. podpisano  umowę z wykonawcą na Poprawę efektywności oświetleniowej przy drogach, na terenie Gminy Radzyń Podlaski dofinansowanego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład. Budowa oświetlenia zakłada wykonanie:
-  w m. Bedlno przy drodze gminnej 101976L oświetlenia na odcinku ok. 1200 mb,
18 stanowisk słupowych o wysokość  9 m z oprawami oświetleniowymi typu led, szafkę do sterowania oświetleniem ulicznym;
- w m. Biała przy drodze powiatowej nr 1211L oświetlenia na odcinku ok. 350 mb,
6 stanowisk słupowych o wysokość  9 m z oprawami oświetleniowymi typu led
- w m. Biała - Żabików przy drodze powiatowej nr 1211 oświetlenia na odcinku ok. 650 mb, 11 stanowisk słupowych o wysokość  9 m z oprawami oświetleniowymi typu led.
Koszt całkowity zadania 375 150, 00 zł, Dofinansowanie w kwocie 337 635, 00 zł

W dniu 13.04.2022r. podpisano  umowę z wykonawcą na Modernizację Pałacu w miejscowości  Żabików (Budynek Szkoły Podstawowej) dofinansowanego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład, zakres rzeczowy robót: remont elewacji wraz  z wymianą stolarki zewnętrznej, przebudową schodów wejściowych do szatni oraz budową zbiorników podziemnych na wody deszczowe.

Koszt całkowity zadania 1 100 000,00 zł, Dofinansowanie w kwocie 990 000, 00 zł