DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa projektu: „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej”
Kwota dofinansowania: 1 887 265,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 774 531,77 zł

Cele Projektu: Przedmiotem inwestycji  będzie budowa Szkoły Podstawowej z małą salą gimnastyczną i zespołem kuchennym w miejscowości Branica Radzyńska; dz. nr ewid. 173/3, 173/4, 173/5,173/6.Adres: Branica Radzyńska, 21-300 Radzyń Podlaski, powiat radzyński. Budynek przeznaczony będzie dla potrzeb sportowych i dydaktycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej. Zaprojektowano szkołę z małą salą gimnastyczną i zapleczem sanitarno - szatniowym, zespołem kuchennym oraz pięcioma salami lekcyjnymi, każda dla ok. 18 uczniów. Do budynku zaprojektowano trzy niezależne wejścia, z wejściem głównym do łącznika znajdującym się w centralnej części obiektu. W łączniku zlokalizowano dwie oddzielne szatnie dla uczni szkoły, kotłownię gazową oraz odrębne dodatkowe wyjście na dziedziniec północny za budynkiem szkoły. Pośrodku łącznika będzie przebiegał korytarz o szerokości 276cm stanowiący łącznik komunikacji skrzydła budynku z salami dydaktycznymi oraz ze skrzydłem budynku z kuchnią i salą gimnastyczną. Sala gimnastyczna będzie  przeznaczona na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna będzie  posiadać wymiary 7,26 x 14,76m i wysokość 4,5 m pozwalającą  na organizowanie zajęć lekcyjnych sportowych i gier ruchowych o charakterze rekreacyjnym. W części socjalno – sanitarnej zaprojektowano zaplecze szatniowo - sanitarne (dwa zespoły szatniowe) oddzielne dla chłopców i dziewcząt złożone z szatni, natrysków i sanitariatu. W budynku będą  znajdowały się pomieszczenia szatni, pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym wc niepełnosprawnych wc personelu, pomieszczenie porządkowe, sala gimnastyczna, magazyn sprzętu oraz świetlica, pięć pomieszczeń dydaktycznych, pomieszczenie sekretariatu szkoły, dyrekcji, pokój nauczycielski. W budynku zaprojektowano także zespół pomieszczeń kuchennych składający się z kuchni, zmywalni, stołówki, magazynków, obieralni warzyw oraz pomieszczenia socjalnego wraz z natryskiem i sanitariatem.  Nowo wybudowana szkoła będzie przeznaczona dla ok. 90 uczniów:- 5 klas po 18 uczniów, -nauczyciele 15 osób, -pozostały personel w tym personel kuchni 5 osób. Do szkoły będą uczęszczać dzieci  do Klas I-VIII  oraz do oddziału przedszkolnego.