Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 31.03.2024 r.:

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów 

Liczba
zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

371

270

159

5 272 814,79

 

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.12.2023r:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

315

151

4 731 047,43

 

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.09.2023r:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

279

229

129

3 859 598,89

 

 

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski (do 30 czerwca 2023 r.):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

245

200

102

2877308,55