logo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, Gmina Radzyń Podlaski zamieszcza wytyczne wdrażania zasad dla gospodarstw hodujących trzodę chlewną(świnie) oraz plan bezpieczeństwa biologicznego.

logo

Uprzejmie informuję, że zmianie uległa godzina XXXII – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Sesja odbędzie się o godz. 14:00.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica

Mieszkańcy Gminy RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  14 maja  2021 roku na godz. 13:00  – XXXII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

NSPLM

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/ umieszczono następujące informacje:
Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/
Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni https://spis.gov.pl/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni/


logo

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

zawody

Już po zawodach!
W zimny majowy weekend w Żabikowie odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. Wcześnie rano uczestnicy zajęli miejsca wokół stawu i równo o 6:00 rozpoczęli łowienie ryb. Nie zabrakło również pysznego poczęstunku. Na głodnych wędkarzy czekały grillowe kiełbaski..
O godzinie 10:00 zważono ryby i wyłoniono zwycięzcę zawodów, którym został Adam Kwapiszewski 5180 gram. Drugie miejsce zajął Mirosław Zając z wynikiem 4280 gram, a trzecie Emil Mazurek 4160 gram. Natomiast największą ważącą 3090 gram rybę złowił Emil Mazurek.

Swięto 3 Maja

3 maja 2021 - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Święto Narodowe Trzeciego Maja - 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Królowo Polski - módl się za nami ...

tytoń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.
Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego. Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

logo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  nabór ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2021 roku.  Przyjęte uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020   r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują: