Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

27 maja 2020

Życzenia z okazji 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce

Z okazji 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce życzymy wszystkim Radnym, Sołtysom, Radnym Rady Sołeckiej oraz Pracownikom administracji samorządowej satysfakcji z realizowanych zadań, dużo zdrowia, zapału i energii do dalszej pracy,  a także widocznych owoców wykonywanej działalności.
Niech Państwa codzienny trud i wysiłek na rzecz lokalnej społeczności będzie zauważony i doceniony.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom,  którym bliska jest idea samorządności, za poświęcenie i wkład włożony dotychczas w budowę naszej „Małej Ojczyzny”.
Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami i dają satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek
Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica

Czytaj więcej o: Życzenia z okazji 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce
Powiększ zdjęcie
26 maja 2020

Konkurs fotograficzny "PIĘKNA GMINA NASZA CAŁA"

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim ogłaszają konkurs na wykonanie przez uczestników fotografii przedstawiających  ciekawe, piękne miejsca na terenie Gminy Radzyń Podlaski, –uchwyceniu piękna swojej małej ojczyzny( np.  krajobrazy, ciekawe miejsca, zabytki, przyroda)

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny "PIĘKNA GMINA NASZA CAŁA"
26 maja 2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
1.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok;
2.Postępy budowy budynku Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej;
3.Sprawozdanie z działalności GOPS w 2019 r.   oraz projekt świadczeń socjalnych na 2020 r.;
4.Sprawozdanie z działalności GOKiS w Radzyniu Podlaskim w 2019 r.;
5.Informacja nt. stanu technicznego obiektów sportowych i kulturalnych;
6.Promocja Gminy.


Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski

Czytaj więcej o: Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
26 maja 2020

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień  9  czerwca 2020 roku na godz. 10:oo – XXI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski
Powiększ zdjęcie
25 maja 2020

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię. Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej o: Lubelska e-spiżarnia
Powiększ zdjęcie
22 maja 2020

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Czytaj więcej o: Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
Powiększ zdjęcie
19 maja 2020

Gmina Radzyń Podlaski pamięta o Świętym Janie Pawle II Wielkim

Dzień 18 maja 2020 roku, to setna rocznica urodzin największego z Polaków w historii naszej Ojczyzny. W tym szczególnym dniu przy pomniku przed szkołą w Białce uczciliśmy pamięć Karola Wojtyły - Papieża Wszechczasów. Uroczystość miała skromną, a zarazem wymowną i symboliczną oprawę. Rozpoczęła się od zapalenia zniczy i złożenia wiązanki żółto-białych kwiatów symbolizujących barwy papieskie.

Czytaj więcej o: Gmina Radzyń Podlaski pamięta o Świętym Janie Pawle II Wielkim
18 maja 2020

PRZYPOMINAMY! O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XVII/85/2019 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6547.) Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. 

Czytaj więcej o: PRZYPOMINAMY! O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 R.