W piątek 31 lipca od godzin popołudniowych na terenie Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych trwały ćwiczenia ratownicze jednostek KSRG OSP Paszki Duże, KSRG OSP Żabików oraz studentów 2 roku ratownictwa medycznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.
Pierwszy etap szkolenia obejmował ewakuację poszkodowanych z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Kolejny scenariusz zakładał wystąpienie zdarzenia masowego podczas działań ratowniczych przy wraku samochodu. W wyniku wybuchu wraku poszkodowani zostali strażacy OSP, ratownik medyczny oraz dzieci znajdujące się w najbliższej okolicy. Zadaniem studentów była segregacja poszkodowanych (triage).

Następnie poszkodowani byli transportowani do punktu medycznego. W punktach medycznych studenci prowadzili działania w celu stabilizacji podstawowych funkcji życiowych poszkodowanych oraz wstępnie zaopatrywali odniesione przez nich obrażenia. Po zakończeniu scenariusza wypadku masowego jednostki ratownicze udały się na posiłek regeneracyjny, po którym odbyło się umówienie podjętych działań przez studentów ratownictwa medycznego.
Na tym zakończyły się wspólne ćwiczenia zgrywające. Po zmroku na terenie Szkoły Podstawowej pozostali wyłącznie studenci ratownictwa medycznego, którzy musieli zmierzyć się z kilkoma zadania z survivalu, między innymi rozpalić ognisko bez użycia zapałek.
Kolejne scenariusze obejmowały wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w trudnych warunkach. Studenci wykonywali zadania, między innymi z udrożniania dróg oddechowych – trudna intubacja; prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
Dzień pełen atrakcji zakończył się krótko po północy pod gołym niebem. Zmęczenie dawało o sobie znać, wszyscy szybko zasnęli. Przyjemny sen przerwany został o godzinie 3.00. Na studentów czekało kolejne zadanie. Zerwani ze snu przyszli ratownicy medyczni musieli walczyć ze zmęczeniem, wstać i wykonywać kolejne przewidziane scenariuszem ćwiczenia.
W sobotę większa część zadań to zadania manualne: wkłucia dożylne, domięśniowe oraz podskórne wykonywane na specjalistycznym sprzęcie. Bardzo ciekawymi zajęciami okazało się szycie ran wykonywane na świńskich nogach. Studenci uczyli się również osłuchiwania poszkodowanego. W końcowej fazie dwudniowego szkolenia ćwiczenia skupiły się na zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych świeżorodków, noworodków, dzieci i dorosłych.
Na koniec odbyło się podsumowanie dwudniowych, intensywnych działań w terenie. Studenci nie znali wcześniej scenariuszy przeprowadzanych akcji, dlatego musieli zmagać się z elementami zaskoczenia, działającą adrenaliną, szybkością podejmowania decyzji, często działania w stresie. Chcąc pracować na najwyższym poziomie należy szkolić się w jak najbardziej realnych warunkach, na prawdziwym sprzęcie. Gwarantuje to dobre przygotowania studentów do przyszłej pracy w podobnych warunkach.
Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb ratunkowych oraz umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczych na miejscu zdarzenia.
Ćwiczenia ratownicze odbyły się dzięki pomocy Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych Ireneusza Mroczka, Prezesa OSP w Paszkach Dużych Jacka Domańskiego, Prezesa OSP w Żabikowie Sebastiana Frączka oraz strażaków z jednostek OSP i studentów 2 roku ratownictwa medycznego. Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Szkolenie prowadził ratownik medyczny mgr Łukasz Kucharski, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.
Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie takie wspólne ćwiczenia, że w przyszłości uda się zorganizować podobne manewry, bo jak to mówią: ćwiczeń nigdy za wiele.