Wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. W 2019 roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. Wszystkie te działania przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka ich występowania jak również chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie oraz przesłania zgłoszenia udziału do dnia 23 kwietnia 2021 roku na adres:

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim
Chomiczewskiego 6
21-300 Radzyń Podlaski
„Konkurs BGR”

Ważne terminy:
23.04.2021r.- upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
20.05.2021r. - zakończenie etapu regionalnego,
30.06.2021r. - zakończenie etapu wojewódzkiego,
01.07-31.08.2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki można uzyskać pod numerem telefonu:  tel. 83 351 24 19 oraz na stronie internetowej KRUS pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/