Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do procesu delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski stanowiącego punkt wyjścia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie do dnia 8.10.2021:

https://docs.google.com/forms/d/1G5Pr0CBT94crV-IzCQcMl5wJIiBa0ZZz7Ft6uLOrEVA/edit