Informujemy, że osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tzw. izolatoriach domowych, powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych (komunalnych).  Odpady takie, z całego okresu izolacji, należy gromadzić (bez obowiązku segregacji) i w żadnym razie nie wolno ich udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami komunalnymi. Każdy worek z odpadami powinien być podwójnie zapakowany - wierzchni winien mieć kolor czarny.

Odbiór tych odpadów odbywa się przez wyspecjalizowaną firmę w odrębnych terminach, w ramach ponoszonej opłaty.
W przypadku wystąpienia izolatorium domowego pracownik Urzędu Gminy będzie się kontaktował w sprawie odbioru tychże odpadów. Powyższej procedurze nie podlegają mieszkańcy odbywający jedynie kwarantannę. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, popartego stanowiskiem Wojewody Lubelskiego, odpady powstające w związku

z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jako odpady komunalne. Należy je segregować oraz wystawiać wedle harmonogramu odbioru