Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych realizowanych z zakresu:
1.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2.Upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.


Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

dokumenty do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=102&p1=szczegoly&p2=1712317