W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczących nielegalnego składowania odpadów, czego następstwem jest powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy Radzyń Podlaski, informujemy, iż stale istnieje możliwość zamówienia nieodpłatnego kontenera o pojemności 4000 l i 7000 l na teren nieruchomości w celu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, takich jak:

 • Odpady stanowiące potłuczony beton, tynk ze ścian lub powierzchni i inne elementy betonowe;
 • Odpady stanowiące gruz ceglany;
 • Odpady stanowiące potłuczone płytki ceramiczne, kafelki lub inną potłuczoną ceramikę sanitarną;

Dodatkowo przypominamy o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK), znajdującym się pod adresem  Białka 48b (tel. 508-211-143), który czynny jest w każdą środę i piątek od godz. 1515 do godz. 1915.

W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące odpady:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • żarówki, świetlówki, lampy fluoroscencyjne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • szkło okienne, papa (bez odpadów zawierających azbest);
 • przeterminowane leki i chemikalia wraz z opakowaniami po nich;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • niebezpieczne wraz z opakowaniami po nich;
 • zużyte oleje i smary, resztki farb, rozpuszczalników, lakierów;
 • środki ochrony roślin;
 • zużyte opony;

niekwalifikujące się do odpadów medycznych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz igły, strzykawki