Postanowienie Nr 26/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Radzyń Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

treść postanowienia