Informujemy, iż od dnia 12 lutego 2024 r. w miejscowości Ustrzesz prowadzone będą prace związane z wymianą wodomierzy ze względu na kończący się okres ich legalizacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt Gminy.